Skip to content

TERMENI ŞI CONDIŢII

Vă rugăm, cititi cu atenţie!

Accesând site-ul nostru sunteți de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos:

  1. Termenii şi conditiile se aplică tuturor participanţilor implicaţi în cadrul urmatoarelor proiecte: „Festivalului Internaţional de Chitară Clasică Sinaia-România” şi „Festivalul Internaţional al Tinerilor Chitarişti Eduard Pamfil”.
  2. Înscrierea unui concurent poate fi facută numai prin acordul manifestat față de toate prevederile stipulate în regulament şi in fișa de participare şi luând în considerare toate prevederile legale în vigo
  3. În urma inscrierii în concurs, şi/sau cursuri de măiestrie, participanţii sunt de acord ca Fundaţia Romană de Chitară poate folosi materialele video, audio și foto din concurs pentru scopuri promoţi
  4. Datele personale ale participanţilor vor fi folosite numai în scopul organizării şi desfașurării evenimentelor mai sus menţionate.
  5. Site-ul oficial al „Festivalului Internaţional de Chitară Clasică Sinaia-România” şi al Festivalului Internaţional al Tinerilor Chitarişti Eduard Pamfil este http://guitaromania.com/ro/  cu versiunea în limba englezahttp://guitaromania.com/.
  6. Fundaţia Romană de Chitară îşi rezervă dreptul să modifice sau să şteargă elemente din conţinutul site-ului.
  7. Conţinutul site-ului are un caracter informativ numai pentru uzul personal al vizitatorului şi nu poate fi folosit, reprodus, copiat, distribuit sau vândut pentru niciun alt scop.
  8. Fundaţia Romană de Chitară îşi rezervă toate drepturile asupra site-ului şi conţinutului acestuia. Sunteţi de acord să nu folosiţi, copiaţi sau distribuiţi materialele postate pe acest site către nicio tertă entitate în scopuri comerciale.
  9. Fundaţia Romană de Chitară îşi rezervă dreptul să aducă modificări acestor „Termeni şi condiţii” cu versiuni noi de text fară a face recurs la nicio alta
  10. Prin înscrierea în cadrul „Festivalului Internaţional de Chitară Clasică Sinaia-România” şi/sau Festivalului Internaţional al Tinerilor Chitarişti „Eduard Pamfil”, participanţii au citit şi sunt de acord cu prevederile legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, intrată in vigoare la data de 22 octombrie 2007 şi consolidată la data de 25 octombrie 2016 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza căreia Fundaţia Romană de Chitară va gestiona aceste date ale participanţilor, exclusiv în scopul organizării şi desfăşurării concursului şi a cursurilor de măiestrie. Reprezentanții legali ai participanților urmează să semneze o declaraţie de consimţământ în acest sens”

 

Informare despre prelucrarea datelor personale

 

Pe întreaga durată de pregatire, organizare şi desfăşurare a Festivalului Internaţional de Chitară Clasică Sinaia-România şi a Festivalului Internaţional al Tinerilor Chitarişti “Eduard Pamfil, cât şi pe parcursul cursurilor de măiestrie şi decernării premiilor, Fundaţia Română de Chitară, va colecta, centraliza, organizaînregistra, consulta, utiliza şi stoca datele cu caracter personal ale participanţilor, copii ţi tineri cu vârste cuprinse între 5 şi 25 ani, respectiv participanţi adulţi (categoria “Maeştri” – fără limită de vârstă), pentru repartizarea pe grupe în cadrul competiţiei, în funcţie de secţiunea de concurs pentru care s-au înscris, pentru planificarea participării în cadrul concursului şi/sau participării la masterclass, intocmirea broşurii-program, generarea documentelor necesare pentru jurizare, a altor documente necesare în cadrul manifestării şi a listelor cu participanţi şi premianţi, precum şi pentru comunicarea operativă cu reprezentanţii legali ai concurenţilor şi/sau cu profesorii îndrumători înainte, pe parcursul şi la finalul competiţiei.

 

În acest sens, Fundaţia Romană de Chitară va centraliza şi va utiliza informaţii personale de tipul: nume, prenume, data naşterii, cetăţenia, grupe de varstă, clasa (anul de studiu), scoala, clubul de muzică, universitatea în care activează concurentul şi/sau participantul la cursurile de maiestrie, adresa, nr. de telefon, e-mail etc. în baza fişelor de participare completate de catre participanţi.

 

De asemenea, Fundaţia Romană de Chitară va colecta şi utiliza datele personale ale unuia dintre părinţii fiecărui participant/aparţinător legal/ profesor/ rudă biologică/reprezentant, în vederea menţinerii legăturii/informării cu privire la modul de desfăşurare a concursului şi/sau cursurilor de măiestrie,  pentru întocmirea documentelor financiar-contabile necesare (facturi) în urma achitării taxei de participare la concurs/masterclass, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor de predare-preluare a pachetelor cu premii/trofeelor acordate laureaţilor. Dupa caz, se vor solicita şi utiliza următoarele date personale: nume, prenume, adresa, seria şi numărul actului de identitate, telefon, e-mail, contul bancar.

În vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea cerinţelor mai sus menţionate, persoanele precizate (participanţi şi aparţinătorii acestora/profesorii) au obligaţia de a furniza datele personale, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, date care vor fi comunicate doar persoanelor vizate, partenerilor implicaţi în desfăşurarea evenimentului şi persoanelor din echipa de organizare care au responsabilităţi concrete în derularea activităţilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Fundaţiei Române de Chitară.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Fundaţia Romană de Chitară nu transmite centralizări cu datele personale ale participanţilor şi aparţinătorilor acestora către terţi, informaţiile primite fiind utilizate strict în scopul organizării şi desfăşurării Festivalului Internaţional de Chitară Clasică Sinaia-România şi Festivalului Internaţional de chitară “Eduard Pamfil”.

 

Conform art. 3 al Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal reprezintă “orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale” (ex: nume, prenume, data naşterii, adresa actuală, fotografii/înregistrări video, date referitoare la starea de sănătate, condamnări penale).

 

 

 

          © Copyright – FUNDAȚIA ROMÂNĂ DE CHITARĂ                                                                                                                                                                                                                                                       Contact |   Termeni și Condiții